Fryshuset Gamer Forum
Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta.


Fryshuset Forum
 
HemHem  SökSök  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  

 

 Uppg 7 - Pong

Gå ner 
FörfattareMeddelande
JohanAntal inlägg : 47
Registreringsdatum : 08-09-03

Uppg 7 - Pong Empty
InläggRubrik: Uppg 7 - Pong   Uppg 7 - Pong I_icon_minitimeons nov 26, 2008 1:01 pm

Ok, här är mitt Pong-exempel. Jag kallar det ”Space Phong”.

Förutom det som krävs för att få godkänt på den här uppgiften (En boll som studsar mot två ”paddar” och att poäng delas ut ifall bollen passerar en padd), så har jag lagt dit ett par funktionaliteter till som du kan välja att inspireras från, ha med i ditt spel eller låta bli om du vill.

Bakgrund
En 2D array av sprites skapar en bakgrund som blir som ett mönster i bakgrunden.

Glidande paddar
När man trycker styrknapparna så ändrar man endast paddarnas hastighet sedan låter jag paddarna ALLTID flyttas med den hastigheten vilket gör att paddarna verkar glida.

Eld animation
När man vill göra animationer i spel brukar man ofta använda sig av så kallade sprites. Jag vet att Sprite-klassen i SFML är ett måste om man vill rita ut grafik på skärmen. Men oftast brukar man referera sprites till konsten att använda sig av bara delar av en större bild. Här har jag en bild som för varje 30:e pixel utgör en ny bild i min eld-animation och sedan använder jag mig av funktionen SetSubRect() för att bara visa en del av den större bilden.

Jag har valt att inte använda mig av objektorienterad kod därför att jag anser att den här uppgiften handlar om SFML grundläggande funktioner och inte objektorientering. Därför behöver inte du heller göra det. Men i fortsättningen, efter detta, vill jag att du kombinerar SMFL och objektorientering.

Som vanligt vill jag inte att ni bara kopierar min kod utan att ni använder den som studiematerial. Läs och jämför med din egen kod och fundera.
Om jag anser att din kod är för lik min kod, kommer jag vilja att du går igenom koden med mig muntligt och förklarar hur den fungerar innan jag kan godkänna det.

Mycket nöjje med ditt Pong-spel och lycka till!


Senast ändrad av Johan den ons nov 26, 2008 5:21 pm, ändrad totalt 3 gånger
Till överst på sidan Gå ner
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
JohanAntal inlägg : 47
Registreringsdatum : 08-09-03

Uppg 7 - Pong Empty
InläggRubrik: Sv: Uppg 7 - Pong   Uppg 7 - Pong I_icon_minitimeons nov 26, 2008 1:18 pm

Kod:

// SPACE PHONG
// by: Johan Stenberg

//////////////////////////////////////////////////////
//TABLE OF CONTENTS//
/////////////////////

    //INITIATION
    ///////////////
        //Players
        //Creating the main rendering window
        //Loading Images and creating Sprites
            //The ball
            //Pads
                //The left pad (controlled with w and s buttons)
                //The right pad (controlled with up and down arrow buttons)
                //Fire effect that will be showing when you controll the pads
            //Background
        //Loading Font and creating texts

    //GAME-LOOP
    ///////////////////

        // HANDLE EVENTS
        ////////////////////////
            //Shut down when closing window or pushing escape
            //Moving pads
            //Move fire (follow the pads)
            //Animate fire
            //Moving Ball

        //COLLISION DETECTION
        //////////////////////////
            //Ball Collisions
                //Against the top and bottom of the screen
                //Against the left side of the screen (Right player wins)
                //Against the right side of the screen (Left player wins)
                //Against the left pad
                //Against the right pad
            //Pad Collisions
                //Left pad
                //Right pad

        // DRAW AND DISPLAY WINDOW CONTENTS
        ///////////////////////////////////////
            //Draw background
            //Draw fires
            //Draw ball
            //Draw pads
            //Draw points counters
            //Display window

    //END
    /////////

///////////////////////////////////////////////////////

#include <iostream>
#include <SFML/Graphics.hpp>

int main()
{

  //INITIATION
  ///////////////
    //Create controll variables
        int leftPoints = 0;
        int rightPoints = 0;
        char leftPointsTempText[8];
        char rightPointsTempText[8];
        bool leftThrough = 0; //remembers if the ball has passed the goalee
        bool rightThrough = 0;


    // Create the main rendering window
        const int windowWidth = 800;
        const int windowHeight = 600;
        sf::RenderWindow myWindow(sf::VideoMode(windowWidth, windowHeight, 32), "Space Phong");

    //Loading Images and creating Sprites
        //The ball
            float ballSpeedX = sf::Randomizer::Random(-400.f, 400.f); //Determines the speed of the ball holisontally in pixels per second.
            float ballSpeedY = sf::Randomizer::Random(-400.f, 400.f); //Determines the speed of the ball vertically in pixels per second.
            float ballAx = 0.01;
            float ballMaxSpeed = 1000;

            sf::Image ballImage;
            if (!ballImage.LoadFromFile("ball.png")){
                std::cout << "Error: Unable to load boll.png\n";
            }

            sf::Sprite ball;
            ball.SetPosition((windowWidth/2)-(ballImage.GetWidth()/2), (windowHeight/2)-(ballImage.GetHeight()/2));
            ball.SetCenter(0, 0);
            ball.SetImage(ballImage);


        //Pads
            float leftPadSpeed = 0; //Determines the speed of wich the pads moves in pixels per second.
            float rightPadSpeed = 0;
            float padAx = 0.7; //Determines how fast the pads will axelerate when controlled
            float padMaxSpeed = 300;

            //The left pad (controlled with w and s buttons)
                sf::Image leftPadImage;
                if (!leftPadImage.LoadFromFile("leftPad.png")){
                    std::cout << "Error: Unable to load leftPad.png\n";
                }

                sf::Sprite leftPad;
                leftPad.SetPosition(0.f, 100.f);
                leftPad.SetCenter(0, 0);
                leftPad.SetImage(leftPadImage);


            //The right pad (controlled with up and down arrow buttons)
                sf::Image rightPadImage;
                if (!rightPadImage.LoadFromFile("rightPad.png")){
                    std::cout << "Error: Unable to load rightPad.png\n";
                }

                sf::Sprite rightPad;
                rightPad.SetCenter(0, 0);
                rightPad.SetPosition((windowWidth - rightPadImage.GetWidth()), 100.f);
                rightPad.SetImage(rightPadImage);

            //Fire effect that will be showing when you controll the pads
                //Fire Image
                sf::Image fireImage;
                if (!fireImage.LoadFromFile("fire.png"))
                {
                    std::cout << "Error: Unable to load fire.png\n";
                }

                sf::Sprite fire[4]; //fire[0] = left pad top fire
                                    //fire[1] = left pad bottom fire
                                    //fire[2] = right pad top fire
                                    //fire[3] = right pad bottom fire

                int fireFrame[4]; //Tells what frame in the fire animation is active. 0 to 9
                bool fireSwitch[4]; //Tells if a fire is burning 1=on 0=off
                sf::Clock fireTimer;

                for (int i=0;i<4;i++){
                    fire[i].SetCenter(15, 60);
                    fire[i].SetImage(fireImage);
                    fire[i].SetSubRect(sf::IntRect(30*5, 0, 30*6, 60));
                    fireFrame[i]=1;
                    fireSwitch[i]=0;
                }

                fire[0].SetPosition((leftPad.GetPosition().x + 32),(leftPad.GetPosition().y + 2));
                fire[1].SetPosition((leftPad.GetPosition().x + 32),(leftPad.GetPosition().y + leftPadImage.GetHeight()- 2));
                fire[2].SetPosition((rightPad.GetPosition().x + 18),(rightPad.GetPosition().y + 2));
                fire[3].SetPosition((rightPad.GetPosition().x + 18),(rightPad.GetPosition().y + rightPadImage.GetHeight() - 2));

                fire[1].SetRotation(180.f);
                fire[3].SetRotation(180.f);        //Background (stars)
            sf::Image backgroundImage;
            if (!backgroundImage.LoadFromFile("background.png")){
                std::cout << "Error: Unable to load background.png\n";
            }

            int bgWidth = windowWidth/backgroundImage.GetWidth()+1;
            int bgHeight = windowHeight/backgroundImage.GetHeight()+1;
            sf::Sprite background[bgWidth][bgHeight];

            for(int bgY=0;bgY<bgHeight;bgY++){
                for(int bgX=0;bgX<bgWidth;bgX++){
                    background[bgX][bgY].SetCenter(0, 0);
                    background[bgX][bgY].SetPosition((backgroundImage.GetWidth()*bgX), (backgroundImage.GetHeight()*bgY));
                    background[bgX][bgY].SetImage(backgroundImage);
                }
            }


    //Loading Font and creating texts
        sf::Font MyFont;
        if (!MyFont.LoadFromFile("astrolyt.ttf")){
            std::cout << "Error: Unable to load font; astrolyt.ttf\n";
        }

        sf::String leftPointText("0", MyFont, 30);
        leftPointText.SetColor(sf::Color(80, 80, 255));
        leftPointText.SetPosition(10.f, 10.f);

        sf::String rightPointText("0", MyFont, 30);
        rightPointText.SetColor(sf::Color(80, 80, 255));
        rightPointText.SetPosition(windowWidth-40.f, 10.f);


  //GAME-LOOP
  ///////////////////

    while (myWindow.IsOpened())
    {
        // HANDLE EVENTS
        ////////////////////////

            //Shut down when closing window or pushing escape
            sf::Event myEvent;
            while (myWindow.GetEvent(myEvent))
            {
                // Close window : exit
                if (myEvent.Type == sf::Event::Closed)
                    myWindow.Close();

                // Escape key pressed
                if ((myEvent.Type == sf::Event::KeyPressed) && (myEvent.Key.Code == sf::Key::Escape))
                    myWindow.Close();

            }

            //Moving pads
            if (myWindow.GetInput().IsKeyDown(sf::Key::W)){    leftPadSpeed -= padAx;  fireSwitch[1]=1;}else{fireSwitch[1]=0; fireFrame[1]=0;}
            if (myWindow.GetInput().IsKeyDown(sf::Key::S)){    leftPadSpeed += padAx;  fireSwitch[0]=1;}else{fireSwitch[0]=0; fireFrame[0]=0;}
            if (myWindow.GetInput().IsKeyDown(sf::Key::Up)){  rightPadSpeed -= padAx; fireSwitch[3]=1;}else{fireSwitch[3]=0; fireFrame[3]=0;}
            if (myWindow.GetInput().IsKeyDown(sf::Key::Down)){ rightPadSpeed += padAx; fireSwitch[2]=1;}else{fireSwitch[2]=0; fireFrame[2]=0;}

            if (leftPadSpeed > padMaxSpeed){
                leftPadSpeed = padMaxSpeed;
            }else if (leftPadSpeed < -padMaxSpeed){
                leftPadSpeed = -padMaxSpeed;
            }

            if (rightPadSpeed > padMaxSpeed){
                rightPadSpeed = padMaxSpeed;
            }else if (rightPadSpeed < -padMaxSpeed){
                rightPadSpeed = -padMaxSpeed;
            }

            leftPad.Move(0, leftPadSpeed * myWindow.GetFrameTime());
            rightPad.Move(0,  rightPadSpeed * myWindow.GetFrameTime());


            //Move fire (follow the pads)
            fire[0].SetPosition((leftPad.GetPosition().x + 32),(leftPad.GetPosition().y + 2));
            fire[1].SetPosition((leftPad.GetPosition().x + 32),(leftPad.GetPosition().y + leftPadImage.GetHeight()- 2));
            fire[2].SetPosition((rightPad.GetPosition().x + 18),(rightPad.GetPosition().y + 2));
            fire[3].SetPosition((rightPad.GetPosition().x + 18),(rightPad.GetPosition().y + rightPadImage.GetHeight() - 2));

            //Animate fire
            for(int i=0;i<4;i++){
                if(fireSwitch[i]!=0){
                    fire[i].SetSubRect(sf::IntRect(30*fireFrame[i], 0, 30*(fireFrame[i]+1), 60));
                    if (fireTimer.GetElapsedTime() > 0.08){
                        fireFrame[i]++;
                        if(fireFrame[i]>9){
                            fireFrame[i]=4;
                        }
                    }//if (fireTimer.GetElapsedTime() > 1)
                }//if(fireFrame[i]!=0)
            }//for(int i=0;i<4;i++)
            if (fireTimer.GetElapsedTime() > 0.08){
                fireTimer.Reset();
            }

            //Moving Ball
            ball.Move(ballSpeedX * myWindow.GetFrameTime(), ballSpeedY * myWindow.GetFrameTime());
            if (ballSpeedX >= 0){ballSpeedX+=ballAx;}else{ballSpeedX-=ballAx;}
            if (ballSpeedY >= 0){ballSpeedY+=ballAx;}else{ballSpeedY-=ballAx;}
            if (ballSpeedX > ballMaxSpeed){ballSpeedX = ballMaxSpeed;}else if(ballSpeedX < -ballMaxSpeed){ballSpeedX = -ballMaxSpeed;}
            if (ballSpeedY > ballMaxSpeed){ballSpeedY = ballMaxSpeed;}else if(ballSpeedY < -ballMaxSpeed){ballSpeedY = -ballMaxSpeed;}        //COLLISION DETECTION
        //////////////////////////

            //Ball Collisions
                //Against the top and bottom of the screen
                if (ball.GetPosition().y <= 0 ){
                    ball.SetY(0.f);
                    ballSpeedY = -ballSpeedY;
                }
                else if (ball.GetPosition().y >= (windowHeight-ballImage.GetHeight())){
                    ball.SetY(windowHeight-ballImage.GetHeight());
                    ballSpeedY = -ballSpeedY;
                }

                //Against the left side of the screen (Right player wins)
                if (ball.GetPosition().x <= -30){
                    ball.SetPosition((windowWidth/2)-(ballImage.GetWidth()/2), (windowHeight/2)-(ballImage.GetHeight()/2));
                    ballSpeedX = sf::Randomizer::Random(-400.f, 400.f);
                    ballSpeedY = sf::Randomizer::Random(-400.f, 400.f);
                    rightPoints++;
                    itoa(rightPoints, rightPointsTempText, 10);
                    rightPointText.SetText(rightPointsTempText);
                    leftThrough = 0;
                    rightThrough = 0;
                }

                //Against the right side of the screen (Left player wins)
                else if(ball.GetPosition().x >= windowWidth){
                    ball.SetPosition((windowWidth/2)-(ballImage.GetWidth()/2), (windowHeight/2)-(ballImage.GetHeight()/2));
                    ballSpeedX = sf::Randomizer::Random(-400.f, 400.f);
                    ballSpeedY = sf::Randomizer::Random(-400.f, 400.f);
                    leftPoints++;
                    itoa(leftPoints, leftPointsTempText, 10);
                    leftPointText.SetText(leftPointsTempText);
                    rightThrough = 0;
                    leftThrough = 0;

                }

                //Against the left pad
                if (ball.GetPosition().x < (leftPad.GetPosition().x + leftPadImage.GetWidth()) && leftThrough == 0)
                {
                    leftThrough = 1;
                    if((ball.GetPosition().y + ballImage.GetHeight()) >= leftPad.GetPosition().y
                        && ball.GetPosition().y <= (leftPad.GetPosition().y + leftPadImage.GetHeight()))
                    {
                        ball.SetX(leftPad.GetPosition().x + leftPadImage.GetWidth());
                        ballSpeedX = -ballSpeedX;
                        leftThrough = 0;
                    }
                }

                //Against the right pad
                else if ((ball.GetPosition().x + ballImage.GetWidth()) > rightPad.GetPosition().x && rightThrough == 0)
                {
                    rightThrough = 1;
                    if((ball.GetPosition().y + ballImage.GetHeight()) >= rightPad.GetPosition().y
                        && ball.GetPosition().y <= (rightPad.GetPosition().y + rightPadImage.GetHeight()))
                    {
                        ball.SetX(rightPad.GetPosition().x - ballImage.GetWidth());
                        ballSpeedX = -ballSpeedX;
                        rightThrough = 0;
                    }
                }            //Pad Collisions
                //Left pad
                if(leftPad.GetPosition().y < 0){
                    leftPad.SetY(0.f);
                    leftPadSpeed = 0;
                }else if ((leftPad.GetPosition().y+leftPadImage.GetHeight()) > windowHeight){
                    leftPad.SetY(windowHeight-leftPadImage.GetHeight());
                    leftPadSpeed = 0;
                }

                //Right pad
                if(rightPad.GetPosition().y < 0){
                    rightPad.SetY(0.f);
                    rightPadSpeed = 0;
                }else if ((rightPad.GetPosition().y+rightPadImage.GetHeight()) > windowHeight){
                    rightPad.SetY(windowHeight-rightPadImage.GetHeight());
                    rightPadSpeed = 0;
                }        // DRAW AND DISPLAY WINDOW CONTENTS
        ///////////////////////////////////////
            //Draw background
            for(int bgY=0;bgY<bgHeight;bgY++){
                for(int bgX=0;bgX<bgWidth;bgX++){
                    myWindow.Draw(background[bgX][bgY]);
                }
            }

            //Draw fires
            for(int i=0;i<4;i++){
                if (fireSwitch[i]!=0){
                    myWindow.Draw(fire[i]);
                }
            }
            //Draw ball
            myWindow.Draw(ball);

            //Draw pads
            myWindow.Draw(leftPad);
            myWindow.Draw(rightPad);

            //Draw point counters
            myWindow.Draw(leftPointText);
            myWindow.Draw(rightPointText);

            //Display window
            myWindow.Display();
    }

  //END
  /////////////////////

    return EXIT_SUCCESS;
}Senast ändrad av Johan den ons nov 26, 2008 5:17 pm, ändrad totalt 1 gång
Till överst på sidan Gå ner
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
JohanAntal inlägg : 47
Registreringsdatum : 08-09-03

Uppg 7 - Pong Empty
InläggRubrik: Sv: Uppg 7 - Pong   Uppg 7 - Pong I_icon_minitimeons nov 26, 2008 1:30 pm

Bilderna som jag använder:

Uppg 7 - Pong Backgroundmp8
döp om till "background.png"

Uppg 7 - Pong Ballix4
döp om till "ball.png"

Uppg 7 - Pong Leftpadqn3.th
döp om till "leftPad.png"

Uppg 7 - Pong Rightpadcd8.th
döp om till "rightPad.png"

Uppg 7 - Pong Fireeq9.th
döp om till "fire.png"

Här har jag valt att använda mig av png-format eftersom det kan hantera alpha-kanaler (genomskinlighet)
Till överst på sidan Gå ner
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
mjaooAntal inlägg : 27
Registreringsdatum : 08-09-06
Ort : Mjau?

Uppg 7 - Pong Empty
InläggRubrik: Tips!   Uppg 7 - Pong I_icon_minitimeons nov 26, 2008 10:22 pm

Använd using namespace sf så blir allt mycket enklare!
Till överst på sidan Gå ner
Sponsored content
Uppg 7 - Pong Empty
InläggRubrik: Sv: Uppg 7 - Pong   Uppg 7 - Pong I_icon_minitime

Till överst på sidan Gå ner
 
Uppg 7 - Pong
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Fryshuset Gamer Forum :: Programmering :: Koder-
Hoppa till: